Poświęcenie mostu we wsi Kamionna

Dnia 9 maja bieżącego roku miało miejsce poświęcenie mostu, który znajduje się na granicy dwóch powiatów: bocheńskiego i limanowskiego we wsi Kamionna. Filary pod budowę tego mostu zostały wybudowane 40 lat temu. Nowy podział administracyjny Polski sprawił, że odstąpiono od budowy mostu. Inicjatorem wznowienia prac przy tym moście jest starosta bocheński pan Jacek Pająk.

Most ten otwiera wielkie możliwości dla przybywających pielgrzymów do Sanktuarium z okolic Kamionnej, Kierlikówki, Trzciany, Leszczyny i pielgrzymów zdążających od Bochni do Sanktuarium MB w Pasierbcu. Z drogi połączonej mostem w Kamionnej korzystać będą mieszkańcy Limanowej, Tymbarku i okolic.

Podczas budowy pojawiały się różnego rodzaju trudności, które powodowały dodatkowe prace nie przewidziane w pierwotnym planie, ale dzięki Opatrzności Bożej 9 maja mogliśmy poświęcić dzieło ludzi, które będzie służyć społeczności ludzkiej zamieszkującej Kamionną i okoliczne wioski.

Wielką wdzięczność i ogromny podziw pragnie Sanktuarium okazać panu Jackowi Pająkowi Staroście Bocheńskiemu wraz z Wice Starostą, Zarządem oraz Radnymi. Inicjatywę tę, wspierali pan Minister Ćwiąkalski, parlamentarzyści, w tym poseł pan Musiał oraz pan Dutka z Limanowej.

Wielki wkład w to dzieło ma również pan Józef Nowak wójt gminy Trzciana wspierany wielką życzliwością przez pozostałych wójtów w tym pana Jerzego Błoniarza wójta gminy Żegociny czy pana Jana Kuliga wójta gminy Łapanowa. W koszty budowy tego mostu partycypowali również Starostwo Limanowskie oraz Gmina Limanowa.

Goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie gospodarzy wyrażali podziw dla tego przedsięwzięcia. W czasie uroczystości panowała wspaniała atmosfera, w której to samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele różnych środowisk uroczyście oddali most do ogólnego użytku. Po wszystkich formalnych czynnościach atmosfera ta przeniosła się do pobliskiej szkoły w Kamionnej w której gospodarze jak najgodniej starali się podjąć zaproszonych gości.

W imieniu Sanktuarium składamy wyrazy wdzięczności na ręce pana Józefa Nowaka wójta gminy Trzciana, Dyrekcji Szkoły, czcigodnych kapłanów tam pracujących oraz całemu środowisku, które tak mocno związane jest z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierncu.

Filary czekały prawie 40 lat by samorządowcom udało się dokończyć budowę

Projekt mostu

Efekt finalny

fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

W najbliższą niedzielę tj. 15 maja będzie odprawiane Nabożeństwo Dziękczynne w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Kamionnej o godzinie 17.00. Kapłani będą polecać Bogu wszystkich którzy mieli udział w budowie tego dzieła.

Również zostanie odprawione Nabożeństwo Dziękczynne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. O jego terminie powiadomi was Drodzy Pielgrzymi za pośrednictwem strony internetowej oraz w zaproszeniach, które będą skierowane do zainteresowanych osób.

About Biuro Obsługi Pielgrzyma

Biuro rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przyjmujemy zgłoszenia, zapytania, rezerwacje, udzielamy szczegółowych informacji, organizujemy pobyt. Za główny cel stawiamy sobie pomoc pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium - więcej...