Festiwal Kolęd – Pasierbiec 2018

plakat festiwal kolęd pasierbiec2018 (1)Pobierz tekst w formacie DOCX

FESTIWAL DZIECI I MŁOZIEŻY „MALEŃKIEMU JEZUSOWI” W PASIERBCU
REGULAMIN:

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka w Pasierbcu
Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

Cele konkursu:
● upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych
● prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów
● popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek

Uczestnicy:
Festiwal „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III
kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI
kategoria – młodzież VII KLASA SZKOŁY Podstawowej i gimnazjalna
ponadgimnazalna

Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej. Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 12 osób!!!!!. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 3-4 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń. Harmonogram występów zostanie opublikowany w czwartek 25 stycznia na portalu internetowym Parafii Pasierbiec i szkoły Podstawowej

Kryteria oceny:
Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
dobór utworów
poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
wyraz artystyczny

Nagrody:
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Jury może przyznać : trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.

Zgłoszenia:
Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do środy 24 stycznia 2018 na adres:
bodzio11-75@o2.pl.
Pytania odnośnie festiwalu można kierować do: – Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel. 606854951 Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
mię i nazwisko, klasę i wiek , nazwę szkoły, instytucji, miejscowość,
telefon kontaktowy
nazwę zespołu, chóru
tytuł kolędy

Termin i miejsce:

1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu w sobotę, 27 stycznia 2018 roku od godziny 9.00.

2. Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.

3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

About Biuro Obsługi Pielgrzyma

Biuro rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przyjmujemy zgłoszenia, zapytania, rezerwacje, udzielamy szczegółowych informacji, organizujemy pobyt. Za główny cel stawiamy sobie pomoc pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium - więcej...