Festiwal Kolęd docx

Pliki do pobrania w formacie .docx

 

                                                   

                                                

 

REGULAMIN

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka w Pasierbcu
Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

Cele konkursu:
● upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych
● prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów
● popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek

Uczestnicy:
Festiwal „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
* kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
* kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
* kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III
* kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI
* kategoria – młodzież VIII KLASA SZKOŁY Podstawowej i III gimnazjalna
* kategoria ponadgimnazjalna
Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej.
Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 20 osób. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 3-4 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń. Harmonogram występów zostanie opublikowany w środę 30 stycznia na portalu internetowym Parafii Pasierbiec

Podział i klasyfikacja uczestników:
Soliści – 1 uczestnik
Duety – 2 uczestników – zaliczane do grup
Grupy/zespoły kolędnicze – od 3 do 20 uczestników
– wymagana nazwa oraz podanie ilości uczestników w grupie – liczba uczestników nie może być większa niż 20 osób
Chóry – od 10 osób – wymagana nazwa.
W przypadku, gdy grupy są zróżnicowane wiekowo należy podać przedział wiekowy, gdy w grupie lub zespole znajduje się przewaga jakiegoś wieku należy to zaznaczyć.

Kryteria oceny:
Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a ’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
* dobór utworów
* poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
* wyraz artystyczny
Nagrody:
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Jury może przyznać: trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.
Opiekunowie:
Opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z organizatorami, dlatego prosimy podać dane do kontaktu
Odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas konkursu, a także w drodze.
Opiekunowie muszą posiadać zgody od rodziców na występ, przetwarzanie danych uczestnika i udostępnienie ich organizatorom, publikowanie oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika.
Media:
Podczas konkursu będą robione zdjęcia, nagrywane filmy, a Koncert Laureatów będzie częściowo transmitowany na żywo na stronie Parafii.
Zdjęcia i filmy będą publikowane w mediach społecznościowych, na stronie i fanpage ’u Parafii, Gościa Niedzielnego, Gmina Limanowa, Powiatu limanowskiego
Zgłoszenia:
Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną ( skanów lub zdjęć) w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 27 stycznia 2019 na adres: bodzio11-75@o2.pl
Pytania odnośnie festiwalu można kierować do: – Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel. 606854951
Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
Zgłoszenia są do pobrania ze strony internetowej Parafii Pasierbiec http://pasierbiec.info ze strony głównej lub zakładki Festiwal Kolęd
Termin i miejsce:
1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu w piątek, 1 lutego 2019 roku od godziny 9.00.
2. Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.
3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w sobotę, 2 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

About the Author

Biuro rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przyjmujemy zgłoszenia, zapytania, rezerwacje, udzielamy szczegółowych informacji, organizujemy pobyt. Za główny cel stawiamy sobie pomoc pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium - więcej...